“วิหคพลัดถิ่นเจ้าบินมาจากแดนไกล”

“ภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนชนบท คือ เข้ามาทำงานอะไรก็ได้ เพียงเพื่อได้เงินตอบแทน ทำงานได้เงินก็ส่งให้ทางบ้านได้ใช้จ่าย ใช้หนี้สิน โดยไม่ต้องคำนึงว่ารายรับที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานนั้น จะเป็นธรรมหรือไม่ และงานที่ทำเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เสริมทักษะเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต” สาส์นจากท่านประธานมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทที่ทำให้ผมอึ่งไปเหมือนกัน เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดินเส้นทางสายนั้นเหมือนคนพลัดถิ่นคนอื่นๆที่อพยพแรงแรงกายจากถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สิ่งที่จะทำให้มีชีวิตที่ดีกว่า คืออะไร เรื่องนี้ต้องหาคำตอบตลอดชีวิตต่อไป

การฝึกทักษะด้านต่าง ๆ อาจจะเป็นสิ่งที่คนพลัดถิ่นหลาย ๆ เลือกเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ประกอบความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันต่อสังคมปัจจุบันที่ใช้ชีวิตแบบพลวัตร การเรียนรู้เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมความรู้ของคนพลัดถิ่นอย่างเรา ๆได้

ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอทีเพื่อชุมชน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในย่านบางบอน บางขุนเทียนได้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะและความสารถของตนเอง โดยได้เรียนรู้เรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ต ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย และเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การค้ามนุษย์ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นฐานบ้านเกิดที่จากมาไกล เช่น เว็บ www.mongloi.org เป็นเว็บไซต์ภาษาไทยใหญ่ที่เขาเปิดอวดบ้านของเขาให้ผมได้รู้จัก ในการอบรมครั้งนี้ทำให้วิหคพลัดถิ่นตื่นเต้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย เช่น


นายต๊ะ หนึ่งในผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์บอกเล่าว่า
“วันนี้ผมได้เรียนรู้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งผมไม่เคยเรียนมาก่อน ถึงแม้ผมเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็มีความสุขกับมัน ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เรียนอีกหรือเปล่า ตอนนี้ผมคงจะเรียนคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เพราะผมเรียนหนังสือยังไม่เก่ง ขอขอบคุณพี่นายที่สอนเราในวันนี้ ขอบคุณครับ ”

 

คำขอบคุณที่มีค่าฝากมาถึงผู้สอน ว่า
“วันนี้ดีใจทีได้มาเรียนคอมกับพี่นายพี่เขาสอนอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้รู้ มีอะไรไม่เข้าใจพี่นายจะคอยบอกคอยสอน เรื่องที่เราไม่เข้าใจก็ค้นหาเนื้อเรื่องในคอมได้ สิ่งที่พี่นายสอนมาทั้งหมดนั้นจะเอาไปนำใช้ในทางที่ดีอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะและขอให้พี่จงมีแต่ความสุขนะค่ะ”

 

ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะมีไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดี จากโครงการ Microsoft Unlimited Potential มูลนิธิกระจกเงา และโครงการเว็บไซต์เมตตาธรรมธนาคารกสิกรไทย ที่เปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นทุนสำหรับการก้าวเดินไปในมืองหลวงของคนพลัดถิ่นที่มาจากแดนไกล


โดย ชัยวัฒน์ พระจันทร์
 

     

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท(มยช.บางบอน)
59/118-120 ซ.เอกชัย 89/4
ถ. เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ 0-2416-8073-4 โทรสาร 0-2894-2819
e-mail :fry@fry1985.org

สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด)
143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
โทรศัพท์ / โทรสาร (043) 547782-3